CECADA

Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

Cine suntem?

Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș este o structură organizatorică, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative  a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș. 
Sediul CECADA este în Tîrgu - Mureş, str. Livezeni nr. 69, jud. Mureș.
Centrul funcţionează în spaţiile puse la dispoziţia sa de către Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș.
Misiunea Centrului o reprezintă: dezvoltarea calitativă şi extinderea cantitativă a cercetării aplicative în domeniile dreptului și al afacerilor, cu un accent deosebit pe interdisciplinaritate, prin crearea și implementarea unor programe de cercetare și consultanță în domeniul dreptului și al afacerilor, inclusiv în disciplinele aflate în strânsă legătură cu acestea.


Scopul CECADA și direcții de activitate:


CECADA are ca scop proiectarea și desfășurarea activităților de cercetare aplicativă în vederea identificării și implementării de soluții viabile în domeniul dreptului și al afacerilor.

În acest sens, Centrul are ca direcții principale de activitate:
 1. Organizarea de activităţi și manifestări ştiinţifice în domeniul dreptului și al afacerilor;
 2. Promovarea cunoaşterii legislaţiei, a rezultatelor cercetării și a celor mai bune practici în drept și afaceri;
 3. Stimularea colaborării cu alte instituții de cercetare, în vederea asigurării accesului la manifestări științifice, baze de date și reviste de specialitate din ţară şi din străinătate;
 4. Susţinerea studenţilor în scopul facilitării unei bune cunoaşteri a cercetărilor relevante și de actualitate, precum şi a celor mai bune practici în domeniul dreptului și afacerilor;
 5. Promovarea și consolidarea competitivității în domeniile de interes ale Centrului, prin rezultate cu vizibilitate în context național și internațional;
 6. Susținerea eforturilor de integrare a Facultății în comunitatea academică națională şi internaţională ale cărei domenii de cercetare sunt ştiinţele juridice și de afaceri;
 7. Sprijinirea inițiativelor pentru modernizarea infrastructurilor de educație şi cercetare aparținând Facultății, din domeniile de activitate ale Centrului;
 8. Cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate în realizarea unor programe comune de cercetare;
 9. Organizarea şi participarea la manifestări locale, naţionale şi internaţionale în domeniile de activitate ale Centrului, precum conferințe, seminarii profesionale, workshop-uri, sesiuni şi alte evenimente cu tematici din domeniul drept și afaceri;
 10. Susţinerea cercetătorilor din cadrul Centrului, a studenților Facultății precum şi a diverşilor parteneri, în vederea demarării unor proiecte de cercetare cu finanțare nerambursabilă sau pentru facilitarea procesului de elaborare a tezelor de doctorat, respectiv a lucrărilor de licență/disertaţie;
 11. Inițierea şi derularea unor programe de consultanță specializată în domeniul dreptului și al afacerilor în vederea susținerii, îmbunătăţirii şi eficientizării activității mediului de afaceri și a autorităților/instituțiilor publice.
În vederea realizării obiectivelor menționate anterior, CECADA poate derula următoarele activităţi:
 1. Organizează manifestări ştiinţifice în Tîrgu-Mureş, precum şi în alte localităţi din ţară / din străinătate, cu participarea membrilor şi a invitaţilor români şi străini;
 2. Desfăşoară, în colaborare cu instituţii de învăţământ universitar din România şi din străinătate, proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului și al afacerilor, cu un accent deosebit pe caracterul aplicativ al proiectelor;
 3. Organizează un centru de documentare în domeniile drept și afaceri, deschis studenţilor, cadrelor didactice și cercetătorilor provenind atât de la Universitatea „Petru Maior”, cât și de la alte instituții de învățământ și de cercetare, din țară și din străinătate;
 4. Contribuie, financiar şi/sau logistic, la achiziţionarea de tratate, cărţi, reviste şi alte materiale ştiinţifice de specialitate, în domeniul juridic sau economia afacerilor;
 5. Asigură informarea tuturor specialiştilor şi a publicului larg asupra problemelor de actualitate în domeniile drept și afaceri;
 6. Furnizează servicii de consultanță în scopul identificării și al implementării unor soluții/ strategii / planuri de acțiune la nivelul beneficiarilor (entități economice, instituții sau autorități publice, organizații fără scop patrimonial, etc.), pe bază contractuală.

Parteneri

Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

Evenimente

Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
Sediul:
Tirgu Mureș, str. Livezeni nr. 69, jud. Mureș
(sediul Facultății de Științe Economice Juridice și Administrative a Universității "Petru Maior").
Contact:
Lector dr. Ioan-Ovidiu Spătăcean
Telefon: 0747/037.353
E-mail: spatacean_ioanovidiu@yahoo.com
Contact: 
Lector dr. Raul-Felix Hodoș
Telefon: 0744/804.673
E-mail: raul.hodos@hodos.eu
×

Log in