Membrii CECADA

Pot dobândi calitatea de membru al CECADA cadrele didactice și studenții Facultăţii, precum și cercetători sau practicieni din domeniul ştiinţelor juridice, întreprinzători sau profesioniști din mediul de afaceri, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor CECADA, care recunosc și respectă prevederile Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare, inclusiv hotărârile adoptate de organele de conducere ale Centrului.
Cererea de înscriere ca membru al CECADA este aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor CECADA, cu majoritate simplă de voturi. CECADA poate desemna, în calitate de membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.
Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de membru al CECADA, în urma unei cereri scrise, adresate Comitetului Director al Cercului.
Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin hotărârea Adunării Generale a membrilor CECADA, luată prin vot secret cu un număr de voturi cu 2/3 din numărul membrilor.
Membrii CECADA au următoarele drepturi:
a) Să participe la activităţile desfăşurate în cadrul Centrului şi la manifestările organizate de către acesta;
b) Să fie informați cu privire la activitatea Centrului;
c) Să-şi exprime liber opinia referitor la activitatea Centrului;
d) Să fie desemnaţi, ca reprezentanţi ai Centrului, la manifestările interne şi internaţionale pe care Centrul le organizează sau în cadrul cărora acesta are calitatea de partener.
Membrii CECADA au obligația să respecte Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului, hotărârile Adunării Generale a Membrilor Centrului, precum și deciziile Comitetului Director.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in