Despre CECADA

Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș (CECADA) este o unitate academică fără personalitate juridică, înființată la nivelul Facultății de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş și  organizată în scopul desfăşurării unor programe de cercetare aplicativă în domeniul dreptului și al afacerilor. 
Centrul se organizează pe baza Statutului și al Regulamentului de organizare și funcționare. În cazul în care Centrul dobândește personalitate juridică, în condițiile legii, sunt aplicabile dispozițiile Cap. IV – Cap. VII din Statutul CECADA.
Sediul Centrului este în Tîrgu-Mureş, str. Livezeni nr. 69, jud. Mureș.
Centrul funcţionează în spaţiile puse la dispoziţia sa de către Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș. 
Centrul poate înfiinţa puncte de lucru şi în alte localităţi din ţară şi străinătate, în condiţiile prevăzute de lege.
Centrul se înfiinţează pe durată nedeterminată.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in